A Carn!
Publicació d'Història Militar Catalana
(Plana web no-oficial)
A Carn! A Carn! a carn a carn Història Militar Catalana historia militar catalana
A Carn! A Carn! A Carn! A Carn! A Carn! A Carn! A Carn! A Carn!
A Carn! A Carn!


Presentació de la revista "A Carn! Publicació d'Història Militar Catalana"
   
 

     A Carn! A Carn!

     Amb aquest clam tan singular, els catalans iniciaven l’atac contra l’enemic, alhora que es donaven ànims per l’escomesa de llançar-se a la lluita.


     Tot soldat, fos de la nació que fos, s’alenava d’un esperit cohesionador de plena germandat quan sabia que s’estava enfrontant a la mort i, que potser, aquell seria el seu darrer dia. Tots a una sola veu, es donaven força i ànims per afrontar el combat, de la mateixa manera, els castellans sots l’advocació del seu patró “Santiago!”; els almogàvers medievals, picant l’escut per tenir-lo apunt, “Desperta ferro!”.

     A l’època moderna, era “a carn! a carn!” el crit de guerra que s’emprava a Catalunya. Ja era un crit molt comú en el segle XVI a les topades de bandolers i està documentat igualment a la campanya per a la recuperació de Salses, el 1639, i a la batalla de Paret-Delgada, tres anys més tard. En aquella ocasió els auxiliars catalans que acompanyaven els francesos, el proferiren per intimidar l’exèrcit hispànic del marquès de la Hinojosa, sense pensar que aquest, es composava també d’auxiliars catalans (els ciutadans de Tarragona); aquests els contestaren “carne, carne que también estamos aquí nosotros”.

     I aquí estem també nosaltres, amb l’objectiu de procurar arribar regularment a historiadors/es, estudiosos/ses i al públic interessat, totes aquelles notícies més destacades que sobre història militar catalana es van produint, volem ser un focus difusor d’aquesta parcel·la de la Història del nostre país.

   
Declaració d'intencions de la revista "A Carn! Publicació d'Història Militar Catalana"
   
 

     A Carn!, ha estat iniciativa d’un grup d’investigadors d’història militar, provinents de l’àmbit docent, arxivístic i universitari, bastant representatiu de la tendència epistemològica que actualment ’imposa en aquest camp, derivada de la New Military History nordamericana. Ens referim a l’anàlisi i estudi de la història militar sota el prisma del seu impacte sociològic, les crisis civils, polítiques, socials i econòmiques que, a més de les tragèdies humanes, poden causar els conflictes armats. A aquest aspecte, s’hi afegeixen igualment, l’estudi de l’avenç tecnològic en matèria d’armament, de l’evolució de les tàctiques i l’adopció de noves estratègies, de les actituds i comportaments dels principals protagonistes, etc.

     Creiem que la Cultura Militar ha de ser la Cultura de la Pau, i que l’estudi de la història militar, ha de servir per fer pedagogia antibel·licista, ja que recupera la memòria de fets luctuosos, i  mostra la crua realitat d’allò que engendren les guerres: els quatre genets de l’Apocalipsi, desgràcies, misèries, fam, morts, res...

     Es diu, i així ho creiem, que les guerres mai no les guanya ningú, tots hi perden. Fer memòria d’això i poder-ho demostrar a través de la investigació històrica, és un lloable objectiu i una finalitat socialment constructiva. És per això, que fem extensiu el nostre desig de rehabilitar la història militar, assumint el repte dels enormes recursos i possibilitats que te com a disciplina, i deixant enrera aquelles històries apologètiques, dites de “trompetes i tambors”, on únicament primaven els moviments dels exèrcits, les topografies de campanya, les xifres d’efectius, de ferits i de morts, etc., incapaces d’altra cosa que no fos alimentar una crònica contemplativa de culte a la força bruta. La història militar ha de ser molt més, i ha de tenir, implícita, una finalitat cultural i pedagògica de progrés social i de superació col·lectiva.

   
Direcció i Principis de "A Carn! Publicació d'Història Militar Catalana"
   
 

     A Carn! és un projecte personal, pensat, dissenyat, desenvolupat, omplert i gestionat per Manel Güell amb ajut dels seus col·laboradors, oferint un espai web de contingut semiobert per acollir tota participació capaç d’aportar informació, debat, crítica, suggeriments, etc., amb els quals ampliar el coneixement de la història militar de Catalunya.

     Existeix, en tot cas, el compromís tàcit de rigorositat pel que fa al tema de citació i referències bibliogràfiques, compromís que s’exigeix a tot col·laborador que hi vulgui publicar.

     Aquesta publicació és gratuïta i els cibersubscriptors ho són únicament a tall d’haver estat inclosos al mailing d’enviaments; no es cobra preu ni retribució, ni tampoc es paga cap aportació. Per a suggeriments, crítiques o enviament de material per publicar: mguell@altanet.org

   
Director i Col·laboradors
   
  Director i Productor: Manel Güell
Col·laboradors: Núria Florensa i Soler, Ramon Perelló, Josep M. Grau, Roser Puig i Tàrrech,
                      Josep Estivill, Gener Gonzalvo, Jordi Rovira, IRMU.
Plana Web Oficial: www.acarn.cat
E-mail (subscripcions gratuïtes, suggeriments, col·laboracions): info@acarn.cat
   
Números Publicats
   
A Carn! número 0. febrer 2006
A Carn! número 0. tapes
A Carn! número 1. juny 2006
A Carn! número 1. tapes
A Carn! número 2. setembre 2006
A Carn! número 2. tapes
A Carn! número 3. gener 2007
A Carn! número 3. tapes
A Carn! número 4. maig 2007
A Carn! número 4. tapes
A Carn! número 5. setembre 2007
A Carn! número 5. tapes
A Carn! número extraordinari. novembre 2007
A Carn! número 6. gener 2008
A Carn! número 6. tapes
A Carn! número 7. maig 2008
A Carn! número 8. setembre 2008
A Carn! número 9. gener 2009
A Carn! número 10. maig 2009
A Carn! número 11. setembre 2009
A Carn! número 12. gener 2010
A Carn! número 13. juny 2010
A Carn! número 14. setembre 2010
A Carn! número 15. gener 2011
A Carn! número 16. maig 2011
A Carn! número extraordinari. agost 2011
A Carn! número 17. setembre 2011
A Carn! número 18. gener 2012
A Carn! número 19. maig 2012
A Carn! número 20. setembre 2012
A Carn! número 21. gener 2013
A Carn! número 22. maig 2013
A Carn! número 23. setembre 2013
A Carn! número 24. gener 2014

Nota:

www.11setembre1714.org no té cap tipus de participació, ni directa ni indirecte,
en l'edició de la revista: A Carn! Publicació electònica d'Història Militar Catalana ©

La revista: A Carn! Publicació electònica d'Història Militar Catalana © és una
publicació electrònica pensada, dissenyada, desenvolupada, omplerta i gestionada
per En Manuel Güell, amb el seu equip de col·laboradors.

www.11setembre1714.org es limita a recomanar, fervorosament, la subscripció i
la lectura atenta de la revista: A Carn! Publicació electònica d'Història Militar Catalana ©,
única d'aquest tipus a casa nostra, i fruit de l'esforç i dedicació d'un gran equip d'especialistes.

www.11setembre1714.org es compromet a distribuïr la revista electrònica
A Carn! Publicació electònica d'Història Militar Catalana © i contribuir a fer-ne la màxima difusió.
mail: webmestre@11setembre1714.org